حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

ویژه فروش

خرید ویلا در رویان _ ویلا در رویان _ ویلا در شمال _ ویلا سنددار

 • توافقی
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 300 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر شهر توریستی نوشهر

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه حراجفروش

خرید ویلا در رامسر

 • 40,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 865 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در سیسنگان

 • 14,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

 • 35,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 4 حمام
 • 520 مترمربع
ویژه حراج

خرید ویلا در ونوش

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع

شبکه املاک دو

ویژه فروش

خرید ویلا در رویان _ ویلا در رویان _ ویلا در شمال _ ویلا سنددار

 • توافقی
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 300 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر شهر توریستی نوشهر

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه حراجفروش

خرید ویلا در رامسر

 • 40,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 865 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در سیسنگان

 • 14,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

 • 35,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 4 حمام
 • 520 مترمربع
ویژه حراج

خرید ویلا در ونوش

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع

شبکه املاک سه

ویژه فروش

خرید ویلا در رویان _ ویلا در رویان _ ویلا در شمال _ ویلا سنددار

 • توافقی
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 300 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر شهر توریستی نوشهر

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه حراجفروش

خرید ویلا در رامسر

 • 40,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 865 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در سیسنگان

 • 14,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

 • 35,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 4 حمام
 • 520 مترمربع
ویژه حراج

خرید ویلا در ونوش

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا استخردار در کلارآباد

 • 75,000,000,000 ریال
 • 5 خواب
 • 3 حمام
 • 1000 مترمربع

شبکه املاک چهار

ویژه فروش

خرید ویلا در رویان _ ویلا در رویان _ ویلا در شمال _ ویلا سنددار

 • توافقی
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 300 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در نوشهر شهر توریستی نوشهر

 • 18,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 400 مترمربع
ویژه حراجفروش

خرید ویلا در رامسر

 • 40,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 3 حمام
 • 865 مترمربع
ویژه فروش

خرید ویلا در سیسنگان

 • 14,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 400 مترمربع